Igor Chalupec

Finansista, przedsiębiorca, przedstawiciel polskiej sfery gospodarczej i działacz społeczny, z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Urodził się, mieszka i pracuje w Warszawie – dynamicznie rozwijającym się centrum finansowym, będącym jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekonomista i prawnik z wykształcenia. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Warszawski.

Założyciel ICENTIS Capital Sp. z o. o. – obecnie firmy koordynującej wszystkie realizowane przez Niego projekty.

Główny Inwestor RUCH S.A. oraz Prezes Zarządu RUCH S.A. – lidera małego formatu sprzedaży detalicznej w Polsce, dynamicznie rozwijającego się operatora kurierskiego i logistycznego oraz drugiego pod względem udziału na rynku polskim dystrybutora prasy.

5%-owy inwestor w grupie medialnej Gremi Media S.A.

Właściciel spółki deweloperskiej i zarządzającej nieruchomościami - Solum Verbum sp. z o. o.

Główny udziałowiec Fincores Business Solutions sp. z o. o. – firmy świadczącej usługi finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe.

Współzałożyciel Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO prowadzącej dwie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową im. S. B. Lindego oraz Przedszkole „Szkrabki” w Warszawie, nawiązujące do tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej sprzed II wojny światowej.

Członek rad nadzorczych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Budimex S.A. Zasiada w licznych prestiżowych gremiach, w tym: Polskiej Radzie Biznesu, Radzie Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Radzie Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

Pasjonat brydża. Od czasów studenckich gra, a od kilku lat aktywnie wspiera rozwój tej dyscypliny w Polsce. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz współzałożyciel Fundacji Bridge24.pl .

Jeden z twórców rynku kapitałowego w Polsce - założyciel i Dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. (1991-1995). Członek Zarządu Banku Pekao S.A. (1995-2003), odpowiedzialny m. in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Współtwórca strategii dla rynku kapitałowego „Agenda Warsaw City 2010” podczas pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (2003-2004). Jeden z pierwszych licencjonowanych maklerów papierów wartościowych (nr lic. 45).

W latach 2004 - 2007 Prezes Zarządu strategicznej spółki - PKN ORLEN, gdzie jednym z ważniejszych wydarzeń Jego kadencji było przejęcie litewskiej rafinerii AM Mażeikiu Nafta (obecnie ORLEN Lietuva).

W latach 2008 – 2013 partner zarządzający butiku corporate finance ICENTIS Corporate Solutions, zaangażowanego w szereg dużych projektów aranżacji finansowania i M&A.

Otrzymał m.in. Nagrodę Lesława A. Pagi za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce, Nagrodę HERMES za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, Nagrodę WEKTOR Konfederacji Pracodawców Polskich dla najlepszego przedsiębiorcy roku, Nagrodę Manager Award za projekt RUCH S.A.

Igor Chalupec

ZWIŃ

Igor Chalupec

Finansista, przedsiębiorca, przedstawiciel polskiej sfery gospodarczej i działacz społeczny, z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Urodził się, mieszka i pracuje w Warszawie – dynamicznie rozwijającym się centrum finansowym, będącym jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekonomista i prawnik z wykształcenia. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Warszawski.

Założyciel ICENTIS Capital Sp. z o. o. – obecnie firmy koordynującej wszystkie realizowane przez Niego projekty.

Główny Inwestor RUCH S.A. oraz Prezes Zarządu RUCH S.A. – lidera małego formatu sprzedaży detalicznej w Polsce, dynamicznie rozwijającego się operatora kurierskiego i logistycznego oraz drugiego pod względem udziału na rynku polskim dystrybutora prasy.

5%-owy inwestor w grupie medialnej Gremi Media S.A.

Właściciel spółki deweloperskiej i zarządzającej nieruchomościami - Solum Verbum sp. z o. o.

Główny udziałowiec Fincores Business Solutions sp. z o. o. – firmy świadczącej usługi finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe.

Współzałożyciel Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO prowadzącej dwie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową im. S. B. Lindego oraz Przedszkole „Szkrabki” w Warszawie, nawiązujące do tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej sprzed II wojny światowej.

Członek rad nadzorczych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Budimex S.A. Zasiada w licznych prestiżowych gremiach, w tym: Polskiej Radzie Biznesu, Radzie Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Radzie Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

Pasjonat brydża. Od czasów studenckich gra, a od kilku lat aktywnie wspiera rozwój tej dyscypliny w Polsce. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz współzałożyciel Fundacji Bridge24.pl .

Jeden z twórców rynku kapitałowego w Polsce - założyciel i Dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. (1991-1995). Członek Zarządu Banku Pekao S.A. (1995-2003), odpowiedzialny m. in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Współtwórca strategii dla rynku kapitałowego „Agenda Warsaw City 2010” podczas pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (2003-2004). Jeden z pierwszych licencjonowanych maklerów papierów wartościowych (nr lic. 45).

W latach 2004 - 2007 Prezes Zarządu strategicznej spółki - PKN ORLEN, gdzie jednym z ważniejszych wydarzeń Jego kadencji było przejęcie litewskiej rafinerii AM Mażeikiu Nafta (obecnie ORLEN Lietuva).

W latach 2008 – 2013 partner zarządzający butiku corporate finance ICENTIS Corporate Solutions, zaangażowanego w szereg dużych projektów aranżacji finansowania i M&A.

Otrzymał m.in. Nagrodę Lesława A. Pagi za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce, Nagrodę HERMES za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, Nagrodę WEKTOR Konfederacji Pracodawców Polskich dla najlepszego przedsiębiorcy roku, Nagrodę Manager Award za projekt RUCH S.A.

Igor Chalupec

ZWIŃ

Dla Biznesu

w dół
ruch
icentiscapital

Dystrybucja prasy do ponad 15 tys. punktów.
Lider sprzedaży detalicznej małego formatu.
Szeroka gama usług: logistycznych, magazynowych oraz kurierskich.

w dół
szybkie i proste rozliczenia
fincores

Specjalistyczne usługi w zakresie księgowości, kadr i płac.

w dół
miejsce ma znaczenei
solum verbum

Najlepsi specjaliści w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami biurowymi.

Działania Edukacyjne

w dół
dbamy o rozwój młodego pokolenia
ewangelickie towarzystwo oświatowe

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO za cel stawia sobie szerzenie wiedzy, promowanie tradycji narodowych, rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz upowszechnianie wiedzy o wartościach protestantyzmu.

przedszkolaki
szkoła podstawowa
kontakt
ICENTIS Capital sp. z o.o.

Dom Dochodowy
Plac Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa
Telefon: +48 22 325 34 80
Fax: +48 22 325 34 81
E-mail: office@icentiscapital.com

Władze spółki:

Sylwia Małkowska
Prezes Zarządu