Zespół

Igor Chalupec

Igor Chalupec

Finansista, doradca ds. strategii i M&A z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Makler papierów wartościowych, były wiceprezes Banku Pekao SA (pion inwestycyjny i korporacyjny), wiceminister finansów, prezes PKN ORLEN i prezes RUCH SA. Wieloletni doradca M&A w ramach butiku doradczego Icentis Corporate Solutions. Obecnie właściciel i doradca w ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. działającej w obszarze strategii biznesowych i M&A. Członek Rad Nadzorczych: Banku Handlowego w Warszawie i Budimex SA, Członek Polskiej Rady Biznesu i Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Największe zrealizowane projekty M&A (jako menedżer bądź doradca): konsolidacja czterech banków tworzących Grupę Pekao SA, zakup litewskiej rafinerii Mazeikiu Nafta, finalizacja zakupu i integracja czeskiego holdingu petrochemicznego Unipetrol a.s., sprzedaż CTL Logistics.

Sławomir Maciej Kolarz

Sławomir Maciej Kolarz

W latach 1996-2018 członek zarządu w spółkach Banku Pekao SA zarządzających funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, odpowiedzialny za finanse, sprawy prawne, zarządzanie ryzykiem; członek komitetu inwestycyjnego. Doradca inwestycyjny, posiadacz tytułów CFA i MBA. Członek rady nadzorczej domu inwestycyjnego. Współpracuje z ICENTIS CAPITAL w obszarze strategii biznesowych, transakcji fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania.

Katarzyna Stefaniak

Katarzyna Stefaniak

Specjalizuje się w zarządzeniu sprzedażą oraz w komunikacji marketingowej. Na kierowniczych stanowiskach w działach handlowych w firmach z branży teleinformatycznej była odpowiedzialna za rynek polski i Europy Środkowej. W czasie pięcioletniej pracy w firmie doradczej Deloitte realizowała projekty restrukturyzacji firm po połączeniach. Przez ostatnie 10 lat działa jako doradca firm w zakresie procesów sprzedaży oraz wprowadzania nowych produktów na rynek.

Sylwia Doroz

Sylwia Doroz

Prawnik, doktorantka PAN, specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców, szczególnie z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz tworzenia struktur międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno polskich jak i zagranicznych spółek, stowarzyszeń, fundacji. Od 2016 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. Zasiadała w radach nadzorczych. Od 2018 roku Prezes Zarządu Solum Verbum sp. z o.o.

Marta Cabaj

Marta Cabaj

Office Manager, swoją 18-letnią karierę zawodową związała z szeroko pojętym zarządzaniem biurem. Posiada doświadczenie w marketingu w zakresie organizacji eventów, komunikacji oraz koordynowaniu projektów. Z ICENTIS CAPITAL związana jest od 2017 roku. Odpowiada za zarzadzanie biurem oraz działania marketingowe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

ICENTIS CAPITAL sp. z o.o.

Dom Dochodowy
Plac Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa
NIP: 521 350 85 87
Telefon: +48 22 325 34 80
E-mail: office@icentiscapital.com

Osoba kontaktowa:

Marta Cabaj - Office Manager
Telefon: +48 691 991 276
E-mail: marta.cabaj@icentiscapital.com

Władze spółki:

Sylwia Doroz
Prezes Zarządu Spółki